©2019 by Skilsmisseværkstedet. Proudly created with Wix.com

 

Terapi

Rådgivning

Konfliktmægling

Selvom man er skilt skal man være forældre sammen resten af livet

eller skriv til os på:

Hvor er I?​

Alle skilsmisser har sine egne, unikke udfordringer både for forældre og børn.

Derfor kræver enhver skilsmisse og udviklingen af det gode samarbejde også unikke løsninger. 

 

Der er mange overordnede, gode og velmenende råd derude, men det er ikke det samme som, at de fungerer eller skal fungere sådan for jer.

I Skilsmisseværkstedet er vores udgangspunkt altid, det sted I er lige nu. Vi arbejder for at forstå jeres specifikke udfordringer, og hvad er realistisk at forvente af jeres samarbejde.

Kan I se jer selv i en eller flere af udfordringerne herunder, så kan vi hjælpe jer med at komme bedre og konstruktivt videre.

Reagerer jeres børn? 

stadig på skilsmissen, og har I brug for vejledning til at hjælpe dem bedst muligt?

Er I ved at blive skilt?

og har I svært ved at finde løsningen på det gode samarbejde for jer eller behøver I hjælp til, hvordan I fx fortæller det til børnene?

 

Har I mistet overblikket?

eller har brug for hjælp til at bevare det med en tredjepart tilstede?

 

 

Har I været skilt længe?

og er tingene gået i hårdknude, så I har svært ved at bevare den gode stemning imellem jer?

 

En skilsmisse er en slags krisetilstand, der potentielt kan udvikle sig negativt, hvis I ikke passer godt på hinanden og jeres børn.

Jeres udfordringer

 

SKILSMISSEVÆRKSTEDET er et hold af psykologer, der er specialiseret i at få uenige parter til at tale sammen i forhold til at finde de bedste løsninger for jer.


Vi hjælper jer med at bevare et skarpt blik på jeres børns trivsel, på hvordan i kan kommunikere konstruktivt og på hvordan i allesammen kan komme videre hver for sig - og sammen.


Vi hjælper jer med at udvikle en forståelse for hinandens forskelligheder og gode intentioner som forældre. 

 

Vores fokus er altid på børnenes trivsel.

Her er vi

Psykologerne

Lea er stifter af Skilsmisseværkstedet og har i mange år arbejdet indenfor børneområdet og med komplicerede skilsmisser og højkonflikter. Hun har specialiseret sig indenfor arbejdet med  traumer og vold. Lea står bl.a. for udvikling og afholdelse af skilsmissegrupper for voksne.

Mia Lise Thomsen

Psykolog

Mia er uddannet psykolog med speciale indenfor familierådgivng og traumescreening samt udredninger af børn. Mia står bl.a. for udvikling og afholdelse af vores skilsmissegrupper for børn. 

Majken Rosenberg

Autoriseret psykolog og børnesagkyndig

Majken har i mange år arbejdet inden for børneområdet og med komplicerede skilsmisser og højkonflikter bl.a i Statsforvaltningen. Majken står bl.a. for udvikling og afholdelse af skilsmissegrupper for voksne.

Lea Holst

Autoriseret psykolog
og børnesagkyndig

 
 

Det kan vi hjælpe med

Det kan være svært selv at afgøre, hvilken form for hjælp man har brug for. Derfor starter vi altid men en indledende samtale, hvor I fortæller om jeres aktuelle udfordringer, og hvad I ønsker hjælp til. Herefter giver vi et fagligt bud på, hvilket slags forløb, der kan hjælpe jer, og vi tilrettelægger det herefter i fællesskab. Nedenfor kan I læse mere om vores forskellige tilbud.

Den gode skilsmisse handler ikke om, at I skal være enige om alting men om at udvikle empati, forståelse og accept af hinandens forskelligheder.

 

Kurser og workshops

Vores kurser og workshops henvender sig til alle der gerne vil blive klogere på forskellige temaer indenfor familieopbrud samt ny familiedannelse. De udbydes løbende i vores værksted, men vi kommer også gerne ud til jer og afholder dem. Vi har også mulighed for at skræddersy kurser og workshops efter jeres behov og ønsker, så kontakt os endelig hvis i er blevet nysgerrige på noget. 

(Over)lev livet som

sammenbragt familie

Hvordan I får det til at lykkes som sammenbragt familie

(Over)lev livet som skilt

Hvordan I

 navigerer konstruktivt i livet som skilt

Skilsmissemyter

Kom myterne til livs på vejen mod den gode skilsmisse

 

Professionelle

Det kan vi hjælpe jer med

Vi tilbyder både intensive og udredende skilsmisseforløb men også længerevarende behandlende forløb. Vi samarbejder ofte med kommuner i komplicerede og langvarige skilsmissesager, hvor der er flere instanser inde over samtidig. Det er sager med et højt bekymringsniveau, hvor et eller flere børn mistrives som direkte konsekvens af forældres skilsmisse, herunder høje konfliktniveau, manglende samarbejde/anerkendelse af ekspartner mm.​

 

Socialforvaltninger og institutioner

Psykologiske undersøgelser ved højkonflikter

Udredning af fastlåste konflikter

Kommunale sparringsforløb i højkonfliktsager

Skærmbillede 2019-09-30 kl. 11.05.01.png

Skilsmissebanken

Skilsmissebanken er vores videnscentrum om skilsmisser. Her deler vi alle vores bedste artikler og vores indsigt i skilsmissens udfordringer for både børn og forældre.

 

Det siger folk

Jeg kom med en ide om at jeg ikke kunne ændre noget, hvis ikke også min ekspartner gjorde det. Men jeg har lært at selvom den anden ikke vil samarbejde kunne mit og børnenes liv ændre sig og blive meget bedre – der er altid noget man kan gøre.

 

 

Jesper, 41år og far

Jeg har tidligere tænkt at han skulle ændre sig for at blive en bedre far, men det har jeg igennem et skilsmisseforløb givet slip på nu, og det har rent faktisk gjort deres relation bedre.

Katrine, 38 år og mor

Forløbet i skilsmisseværkstedet har åbnet vores begges  øjne for, hvor meget vores børn led under vores kampe om, hvad der var bedst for dem. Det var simpelthen ikke tydeligt for os før.

Morten og Julie, forældre

 

Kontakt

Hejrevej 30, 3. sal, 2400 København

+45 22 11 84 08